TÌM KIẾM

NGỠ NGÀNG 03 THÁNG CHĂM SÓC DA MASSAGE THƯ GIÃN CHỈ 1990K

Lượt Xem : 1124

CHỈ 1.990.000Đ THA HỒ CHĂM SÓC DA TRONG 03 THÁNG

✨Bạn không biết chăm sóc da mình như thế nào?
✨Đến Spa sợ dụ dỗ mua hàng tùm lum tốn kém mà chẳng được như ý muốn.
✨ Không biết liệu trình nào mới phù hợp với da mình và phải đi bao nhiêu lần?
👉👉Mọi thứ để đó Lâm Kiều lo cho bạn. 

𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐢́ 𝐛𝐞̂̀𝐧 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠. 𝐋𝐚̂́𝐲 𝐬𝐮̛̣ 𝐋𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐓𝐮̛̉ 𝐓𝐞̂́ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐚̉𝐧. Đ𝐞̂̉ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐚̣̂𝐮 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐬𝐚𝐮 𝐧𝐚̀𝐲.
Nên tất cả dịch vụ chúng tôi bán ra bên cạnh thu về lợi nhuận cho mình, còn phải giúp khách hàng tiết kiệm tiền, chất lượng phải tốt ( mới cạnh tranh được). 
     Các gói chăm sóc da Lâm Kiều mở bán từ hôm nay.  ❤vừa thải độc da, ❤vừa dưỡng da, ❤vừa massage thư giãn 
💯💯 Đảm bảo da bạn sẽ ngày càng SẠCH - SÁNG- KHOẺ nếu đi ĐÚNG- ĐỦ-ĐỀU

✅𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐡𝐚̣𝐧 𝐭𝐡𝐞̉ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐒𝐩𝐚 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨?
Khi sở hữu gói chăm sóc da theo tháng, 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐚̂̀𝐧 . Tuần nào bạn không đi thì tiếc lắm. Vì thẻ chúng ta có thời hạn.
- 𝑉𝑖́ 𝑑𝑢̣ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑑𝑎 : 𝑇ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑜̣̂𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑠𝑜𝑎́𝑡 𝑚𝑢̣𝑛 𝟔𝟎𝑝/𝟐𝟓𝟎𝑘 ( 𝑏𝑎̣𝑛 𝑣𝑢̛̀𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑠𝑎̂𝑢 𝑑𝑎, 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑔𝑖𝑎̃𝑛, 𝑟𝑎̀ 𝑠𝑜𝑎́𝑡 𝑚𝑢̣𝑛, 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 đ𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑎𝑖 𝑡𝑎𝑦) 𝑔𝑖𝑎́ 𝑙𝑒̉ 𝑚𝑒𝑛𝑢.
 𝐵𝑎̣𝑛 𝑚𝑢𝑎 𝑔𝑜́𝑖 𝑑𝑎 ℎ𝑎̣𝑛 𝟑 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́ 𝟏𝟗𝟗𝟎𝑘, 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 đ𝑖 1 𝑙𝑎̂̀𝑛 [𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 13 𝑙𝑎̂̀𝑛 - ℎ𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑎̣𝑛 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑝ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 - 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑎̀𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡𝑢̛̣ 𝑐ℎ𝑖̣𝑢], 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑎̀𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 đ𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 13 𝑙𝑎̂̀𝑛. 𝑇𝑖́𝑛ℎ 𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑖̉ 𝟏𝟓𝟑𝑘/𝑙𝑎̂̀𝑛 (𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑙𝑢𝑜̂𝑛) 
—————————
𝐓𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐒𝐩𝐚 𝐭𝐚̣𝐨 𝐫𝐚 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐚̀𝐲?
🌻 Khách đi thường xuyên hơn.
+ 𝐃𝐚 𝐬𝐞̃ đ𝐞̣𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐡𝐨̛𝐧
+ Khách được thư giãn hơn: mỗi tuần dành ra 1 giờ cho mình để được chăm sóc và thư giãn là điều ai cũng nên làm, 𝐧𝐠𝐚̆𝐧 𝐧𝐠𝐮̛̀𝐚 đ𝐚𝐮 𝐦𝐨̉𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐠𝐚́𝐲, 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐦𝐚́𝐮 𝐧𝐚̃𝐨, đ𝐚𝐮 đ𝐚̂̀𝐮, 𝐜𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐦𝐚̣̆𝐭, 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐮̉,...
+Thói quen đều đặn ĐÚNG ĐỦ ĐỀU luôn luôn tốt cho mọi tình trạng da và sức khoẻ.
🌻 Spa lợi nhuận thấp nhưng lượng khách đều 
+ khách đi đều sẽ làm cho chất lượng dịch vụ có thời gian phát huy hiệu quả cao.
💥 𝐆𝐢𝐚́ 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐩. 
𝟑 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 chăm da chỉ 𝟏𝟗𝟗𝟎𝐤. 
💥 𝐏𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠. 𝐍𝐠𝐚𝐲 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̂́𝐩

TÁC DỤNG CỦA LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA TẠI SPA LÂM KIỀU

Tác dụng

 • Thư giãn
 • Da sạch sâu
 • Ngừa mụn
 • Cân bằng dầu
 • Dưỡng da trắng sáng

QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHĂM SÓC DA TẠI SPA LÂM KIỀU

Bước 1  Tẩy trangLàm sạch lớp trang điểm và chống nắng của khách 
Bước 2 Rửa mặt Rửa trôi bụi bẩn và dầu nhờn bám trên da
Bước 3 Tẩy da chết  Loại bỏ lớp da chết làm sạch sâu lỗ chân lông
Bước 4 Xông nóng hút nhờn  *tùy loại da* Làm mềm lỗ chân lông, lấy sạch dầu nhờn
Bước 5

 Massage mặt thư giãn *nếu không mụn*

Da nhiều mụn thì lấy mụn và chuyển sang làm quy trình khác 

 Đả thông bạch huyết, giúp máu lưu thông tốt, thư giãn tốt
Bước 6 Kiểm soát mụn cám, mụn đầu đen Làm sạch sâu lỗ chân lông, loại bỏ bít tắt, ngừa mụn
Bước 7 Đắp mặt nạ cấp ẩm, hoặc dịu da tùy vào da 
Bước 8 Massage vai Ngừa đau mỏi vai cổ gáy, rối loạn tiền đình, đâu đầu, mất ngủ
Bước 9 Massage đầuGiúp thư giãn, Ngừa rối loạn tiền đình, đauu đầu, mất ngủ 
Bước 10  Ủ đá muối hymalaya bụng Làm ấm bụng, hổ trợ tiêu hóa


Ngoài ra còn có các dịch vụ chuyên sâu, nếu khách muốn kết hợp sẽ thêm phi.

 • Công nghệ oxyjet, cung cấp oxy tươi cho da > thêm 100.000đ

 • Điện di Vitamin C ngăn ngừa lão hóa, sáng da > thêm 100.000đ

 • Trẻ hóa da, mờ thâm, kiềm dầu, nhỏ lỗ chân lông với ánh sáng Elight > thêm 150.000đ

 • Nạ VIP Enzyme giúp hoạt hóa mau mạch, hiệu ứng huyết tương >>thêm 350.000đ

 • Nạ thải độc CO2 mask giúp da sạch sâu, chống oxy hóa da >>thêm 200.000đ

 • Laser carbon hoạt tính ngừa đốm nâu, tàn nhan, đồi mồi, làm da sạch sâu >> thêm 350.000đ

 • Công nghệ RF nâng cơ, săn da, ngừa chảy xệ, loại bỏ nếp nhăn li ti >>> thêm 400.000đ

Rõ ràng khi sở hữu gói chăm sóc da này, thì mọi gói dịch vụ khác sẽ rẻ hơn rất nhiều khi sử dụng

Chúc các Chị Em luôn khỏe đẹp khi sử dụng dịch vụ này tại Spa Lâm Kiều

Chăm sóc da tại vũng tàu

Spa Vũng Tàu

Spa Tây Ninh

Hotline:  0985226564

Hệ thống chi nhánh

Chi nhánh Vũng Tàu: 221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu

HOTLINE: 0985 226564 (Zalo Admin)

Fanpage: @LamKieuSpa

Chi nhánh Tây Ninh: 1294 đường 782, Ninh Hiệp, Bàu Năng, DMC, Tây Ninh

Dịch vụ: Massage, Gội đầu, Tắm trắng, chăm sóc da mặt

Điện thoại:

098 522 6564

Địa Chỉ

Tìm chúng tôi trên Facebook